Ketkä Palmut?

Lauri ja Asako Palmu. Lapset: kolme.

Lähetyslapset Asako (s. Pihkala) ja Lauri ovat viettäneet lapsuutensa lähetyskentillä; Asako Japanissa ja Lauri Etiopiassa. Nyt olemme kotimaanjaksolla Suomessa.

Toimimme Japanissa Suomen ev.lut. kirkon lähetystyöntekijöinä, Kansanlähetyksen palveluksessa. Lähdimme Japaniin kolmannelle työkaudellemme kesäkuussa 2015.