Piirien yhteystiedot

Kansanlähetyksen lahjoitus- ja keräyslupainfo

Helsingin Kansanlähetys
– IBAN FI33 8000 1001 5582 47 DABAFIHH
– Viite 22703
Luvan saaja: Helsingin Ev. lut Kansanlähetys ry. Luvan myöntäjä: Poliisihallitus. Lupanumero: RA/2017/1291. Myöntämisajankohta: 14.12.2017. Toimeenpanoaika ja -alue: 1.7.2018-31.12.2019 koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuunottamatta. Kerätyt varat käytetään lupa-aikana Helsingin Ev. lut. Kansanlähetys ry:n tekemään opetus-, koulutus- ja nuorisotyöhön sekä lähetystyön tukemiseen Suomen Ev. lut. Kansanlähetys ry:n kautta.

Hämeen Kansanlähetys
– FI71 5730 0820 0457 02
– Viite 22703
(Keräyslupa RA/2017/758  4.8.2017)

Pohjois-Savon Kansanlähetys
– FI09 1078 3000 2019 38
– Viite 22703
(Keräyslupa RA/ 2016/369 5.8.2016)

Uudenmaan Ev.lut. Kansanlähetys
– FI48 8000 1501 4822 03
– Viite 22703
(Keräyslupa: RA/2018/564)

Nimikkoseurakunnat
– lista tässä

3PkxPX#NWQEr