Lähetystyö

Kristillisen kirkon syntymisestä lähtien on ymmärretty, että sen varsinainen tehtävä on levittää kaikkialle sanomaa Jumalan anteeksiantavasta rakkaudesta. Lähetystyö on sitä, että sanomaa levitetään niiden keskuuteen, jotka eivät ole sitä aikaisemmin kuulleet.