Lähetystyön perusta

”Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni…” – Matteus 28:19

Ylösnoussut Vapahtajamme lausui nämä sanat opetuslapsille viimeisenä kehotuksenaan. Yksikään opetuslapsista ei jäänyt miettimään mikä heidän tehtävänsä oli ja minkä takia. Aiemmin niin pelokkaat miehet lähtivät rohkeina julistamaan sanomaa Jeesuksen ylösnousemuksesta. Tämä evankeliumin, eli ilosanoman, levittäminen on edelleen kesken ja tästä syystä tämä Jeesuksen lähetyskäsky koskee meitä kristittyjä tänäänkin.

Satoa on paljon, mutta sadonkorjaajia vähän. Pyytäkää siis herraa, jolle sato kuuluu, lähettämään väkeä elonkorjuuseen.” – Matteus 9: 37-38

Jeesus lausui nämä sanat opetuslapsilleen ennen kuin hän lähetti heidät ”määräaikaiseen lähetystyöhön”. Meitä tämä raamatunkohta kosketti erityisen paljon kun kuulimme lähetyskentiltä kuuluvia hätähuutoja työn jatkumisen puolesta. Lähetystyöhön ei ole enää nuoria lähtijöitä…

”Mutta kuinka he voivat huutaa avukseen sitä, johon eivät usko? Kuinka he voivat uskoa siihen, josta eivät ole kuulleet? Kuinka he voivat kuulla, ellei kukaan julista? Kuinka kukaan voi julistaa, ellei häntä ole lähetetty?” – Roomalaiskirje 10:14-15

Julistustyö on siis kesken. Tähän työhön me haluamme osallistua omalla elämällämme!

Lisää tietoa lähetystyöstä:
Suomen ev.lut. Kansanlähetys
Kirkon lähetystyön keskus