Tue työtämme

KIITOS tuestasi lähetystyölle! Tarvitsemme erityisesti rukoustukea. Lähetystyössä tarvitaan myös taloudellista tukea!

Rahankeräyslupa 1.1.2022 alkaen

Luvan saaja: Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys ry (0215273-7)
Rahankeräysluvan myöntäjä: Poliisihallitus
Luvan numero: RA/2021/1202
Myöntämisajankohta: 24.09.2021

Rahankeräyslupa nro. RA/2021/1202, voimassa 1.1.2022 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuun ottamatta.

Tarkempaa tietoa Kansanlähetyksen keräysluvasta.