Ketkä Palmut?

Lauri ja Asako Palmu. Lapset: kolme.

Lähetyslapset Asako (s. Pihkala) ja Lauri ovat viettäneet lapsuutensa lähetyskentillä; Asako Japanissa ja Lauri Etiopiassa. Nyt olemme kotimaanjaksolla Suomessa.

Toimimme Japanissa Suomen ev.lut. kirkon lähetystyöntekijöinä, Kansanlähetyksen palveluksessa. Lähdimme Japaniin ensimmäiselle työkaudellemme syyskuussa 2005. Palasimme Suomeen vähän pidemmälle jaksolle heinäkuussa 2021. Toivomme lähtevämme taas Japaniin syksyllä 2023.