Ketkä Palmut?

Lauri ja Asako Palmu

Lähetyslapset Asako (s. Pihkala) ja Lauri ovat viettäneet lapsuutensa lähetyskentillä; Asako Japanissa ja Lauri Etiopiassa.

Toimimme Japanissa Suomen ev.lut. kirkon lähetystyöntekijöinä, Kansanlähetyksen palveluksessa. Lähdimme Japaniin ensimmäiselle työkaudellemme syyskuussa 2005.